Build to think. Prototype workshop med DONG Energy

Build to think. Prototype workshop med DONG Energy

I mange større organisationer, hvor ledere skal kunne argumentere, bevise rationaler og præsentere business cases omkring nye ideer for at få dem til at blive til noget, kan prototyping være til stor nytte. Evnen til at bygge prototyper kan ofte være den afgørende forskel på en potentiel innovativ idé, som fryser fast i mangel på forståelse og opbakning i en organisation, og en innovativ idé på vej mod markedet: Prototyper kan nemlig opgradere ideer til konkrete brugeroplevelser og være med til at give svar på, hvordan en ny ide skaber værdi ud fra brugerperspektivet, forretningsperspektivet og et teknologisk perspektiv.
 
Som led i etrans-projektets mål om at udbrede i brugen af brugerdreven innovation og design som en driver af innovationsprocesser, kom forretningsudviklerer, ingeniører og markedsføringsfolk fra DONG Energy til Kolding for at arbejde sammen med etrans om, hvordan de kunne blive bedre til at prototype for at give deres idéer liv - og gøre dem mere levedygtige.
 
Workshoppen blev faciliteret af Morten Lundholm, som tidligere har brugt prototyping i forbindelse med sit arbejde hos IDEO og Lego. Fra etrans deltog projektleder og designer Mette Mikkelsen & designer og innovationskonsulent Bo Borbye Petersen.
Projekttype: 
Fokusområde: 
Designdisciplin: 
Partnere: