Delebilfonden - probes og workshop

Delebilfonden - probes og workshop

etrans præsenterer delebilskoncept for delebilsforeninger
etrans’ ”Wunder” var på programmet ved et stort seminar i Roskilde for delebilsforeninger fra hele landet. Bo Borbye Pedersen og Laila Grøn Truelsen fortalte om konceptet: En samlet mobilitetspakke, der består af en lang række services, som kan kombineres på forskellig vis. Det er undfanget i etrans og inkluderer naturligvis elbiler, som det er oplagt at introducere i en delebilssammenhæng, men konceptet indeholder også almindelige biler og andre køretøjer til at dække de behov, hvor elbilen (endnu) kommer til kort.
Selvom konceptet blev præsenteret som en utopi og er et stykke fra foreningernes dagligdag, var responsen positiv, og der var enighed om, at utopien var inspirerende og godt værktøj til at videreudvikle delebilsordningerne. Særligt fandt man konceptets fokus og afsæt i brugerne og deres hverdag interessant.
I det hele taget var der en positiv indstilling i forhold til elbiler og delebilsordninger, og det vurderedes, at elbiler sagtens kan implementeres i delebilsordninger, og at der ligger mange muligheder i at fokusere på mobilitet igennem samarbejde og fleksible tilbud. Den eneste – og ikke ubetydelige – udfordring i forhold til elbilen er finansieringen, der stadig er en ”show stopper”. Delebilsforeningerne efterlyste derfor bedre betingelser ved leasing og i forhold til  gensalg af elbiler.

Projekttype: 
Fokusområde: