Design in Transition

Design in Transition

Forskningsartikel, som blev præsenteret af Anne Flemmert Jensen på Cumulus Konferencen i Shanghai Kina september 2010.

Artiklen diskuterer brugerdreven innovation, og hvem der er brugere af en udviklingsproces i radikale forandringer.

Forfattere: Anne Flemmert Jensen, Mette Mikkelsen & Poul Rind Christensen
Titel: etrans — Facilitating Cars for the Future. A research driven design project
or a design driven research project? 

 

Læs artiklen som pdf nedenfor.

Projekttype: 
Fokusområde: