Servicedesign

Forskning

Første trin i at introducere elbiler i en kommunes elbilsflåde

Aktiviteter

Innovationsrejsen blev etableret i samarbejde med DONG Energy´s  Innovationscenter i Skærbæk.

Designprojekt

Prototype af en digital guide til kommuner, der vil skifte til elbiler.

Designprojekt

Med baggrund i en analyse af materialet fra etrans' antropologiske undersøgelse har etrans sammen med medarbejdere fra hele Falcks organisation set på, hvordan de kan udvikle nye services og abonne

Forskning

etrans gennemfører i februar-marts 2010 feltarbejde i Fredericia Kommune i forbindelse med planerne om at indføre elbiler i kommunen som arbejdsplads.Kommunen har lejet nogle elbiler og afprøver de

Aktiviteter

Fire forslag om grøn trafik og elektriske biler, udviklet på Design Camp 2009 på Designskolen Kolding af studerende fra hele verden.

Sider