Designhåndbog til markedet for elbiler

Designhåndbog til markedet for elbiler

etransprojektets rapport om arbejdet det første halve år fik titlen: ”Statusjægeren//Pragmatikeren//Rationalisten//Designelskeren//
Storby-Bohemen//Miljøets Vogter//Teknikentusiasten - En designhåndbog til markedet for elbiler”.

Indsigterne fra det antropologiske feltstudie er analyseret og mundet ud i en beskrivelse af de  syv forbrugertyper, som bilbrugerne kan opdeles i. Ved at se på, hvordan bilbrugerne taler om deres værdier, holdninger og forbrugeradfærd, er der analyseret nogle mønstre, især i forhold til de produkter og services, de omgiver sig med, men også mønstre i deres hverdagsliv og livsstil. De mønstre, vi fandt, viser, at bilbrugerne generelt kan opdeles i forhold til to dimensioner. Den ene dimension handler om, at de enten refererer til funktion og fakta eller til følelser og drømme, når de taler om forholdet til deres bil. Den anden dimension er, at nogle refererer til miljø og moral og andre til hverdagsliv, mode og personlige interesser.

Rapporten viser potentielle markeder og relevante markedsindsigter, ligesom den rummer en adoptionskurve med angivelse af den rækkefølge, de enkelte forbrugertyper adopterer elbilen.

Den er udgivet på dansk og engelsk.

 

 

 

Projekttype: 
Fokusområde: