e watch

e watch

e-watch giver mulighed for at lægge sit elforbrug på hensigtsmæssige tidspunkter med høj produktion af vindmøllestrøm eller et generelt lavt elforbrug i netværket. Det er typisk anvendelsen af vaskemaskinen, tørretumbleren og opvaskemaskinen, man kan flytte.

Projektet undersøger, hvordan design kan ændre folks bevidsthed om og anvendelse af el. Konceptet er udviklet under det strategiske forskningsprojekt iPower, der har til formål at udvikle et fleksibelt og intelligent elnet, som i en nær fremtid vil kunne håndtere store mængder af bæredygtig el.

Ifølge den nye danske energistrategi skal 50% af al energi-produktion i 2020 være baseret på vindmøllestrøm. Udfordringen ved vindmøllestrøm er - modsat fossile brændstoffer - at vi ikke bestemmer, hvornår vinden blæser. Det vil sige, at vi i fremtiden i højere grad må tilpasse forbruget til produktionen. Denne udfordring forsøger iPower projektet at løse.

Problemet kræver forskellige løsninger, der kombinerer tekniske, økonomiske og kommunikative tilgange. Imidlertid vil alle løsninger påvirke brugeren og vil foranledige os til at handle anderledes i forhold til elektricitet.

e-watch projektet er et resultat af Designskolens undersøgelse af, hvordan design kan anvendes til at igangsætte en sådan forandring i brugerens bevidsthed og vaner. Projektet kombinerer forskning og innovation og anvender viden fra kulturhistorie og brugerstudier i udviklingen af nye designløsninger.

Projektet består af e-watch og videoen "Passing Through", der visualiserer genanvendelige energi-ressourcer. Begge dele skal ses som elementer i et nyt kommunikations- og elanvendelses-system og skal skabe det nødvendige skift i mindsettet for en bæredygtig transformation af elnettet.

iPower deltog i DesignCamp 2011, en 2 ugers international masterclass, der forenede forskning og innovation omkring spørgsmålet om, hvordan man gør elektricitet håndgribeligt.

Fakta: iPower projektet understøttes af SPIR - Strategic Platform for Innovation and Research under Styrelsen for Forskning og Innovation. Projektet koordineres af Risø DTU. Designskolen Kolding er partner sammen med 31 andre institutioner og virksomheder. Arbejdet er organiseret i syv parallelle work-packages, Designskolen er med i den, der fokuserer på brugeradfærd.