Elbilsbasen

Elbilsbasen

Prototype af en digital guide til kommuner, der vil skifte til elbiler.

På baggrund af to workshops med kommunale eksperter og brugere har etrans udviklet en online-manual og guide til kommuner, der vil skifte dele eller hele bilflåden ud med elbiler. Manualen fungerer endvidere som vidensbase og som et sted, hvor folk kan udveksle erfaringer.

Forløb: Under de to workshops bliver alle input samlet og efterfølgende grundigt bearbejdet og analyseret. Herved identificeres en række centrale temaer i den proces, kommunerne gennemgår, når de skifter dele af bilflåden ud med elbiler. Disse temaer, som fx økonomi, branding og markedsudbud, er blevet samlet i en quick-guide, som kategoriserer spørgsmål og forslag under de enkelte temaer. Quick-guiden er et foreløbigt udkast, som bliver præsenteret for Elbilnetværket d.2.september 2010.

Manualens opbygning er brugervenlig ved bl.a. at være nem at orientere sig i, og den giver et godt overblik over de forskellige temaer. Derudover er der en aktiv bruger del, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål og deltage i diskussioner. Dens æstetiske del af manualen er på dette tidspunkt nedtonet og meget enkel, således at den funktionelle side er i fokus.

Elbilsnetværket tog meget positivt imod manualen og understregede, at det er vigtigt, at manualen er troværdig og altid opdateret. Ligeledes bør man være opmærksom på, at der er forskel på kommuner, så manualen skal tage højde for forskellige processer og ikke fremstå som en evig gyldig projektmodel. Endelig blev der stillet forslag om at udvide manualen, så den også henvender sig til virksomheder med større bilflåder.

Projektet er foregået sommer-efteråret 2010.

Projekttype: 
Fokusområde: 
Partnere: