Applikationer

Designprojekt

e-watch giver mulighed for at lægge sit elforbrug på hensigtsmæssige tidspunkter med høj produktion af vindmøllestrøm eller et generelt lavt elforbrug i netværket.

Designprojekt
Aktiviteter

Konkurrence udskrevet af etrans for at afsøge det digitale mulighedsland mellem smart phones og elbiler.

Designprojekt

Underholdende app der sætter fokus på vindenergi. Kan du producere vindenergi nok til at samle alle dine venner op i din elbil?

Designprojekt

App’en ”Places and Post” råder bod på de servicetab, billisterne vil opleve, når de ikke længere skal omkring tankstationen for at tanke op, men kan klare en opladning via standere på parkeringspla

Aktiviteter

34 erhvervsfolk samlet for at afsøge nye forretningsmulighder i relation til elbilen