Fredericia Kommune - felt arbejde

Fredericia Kommune - felt arbejde

etrans gennemfører i februar-marts 2010 feltarbejde i Fredericia Kommune i forbindelse med planerne om at indføre elbiler i kommunen som arbejdsplads.Kommunen har lejet nogle elbiler og afprøver dem i nogle af sine afdelinger som et muligt alternativ til konventionelle biler. Medarbejdere i kommunens hjemmehjælp får mulighed for at køre elbil i stedet for en benzindreven bil, og etrans' medarbejdere følger, observerer og interviewer en gruppe af medarbejdere, mens de gør sig erfaringer med køretøjet.

Som en del af arbejdet gennemføres også en brugerundersøgelse, hvor medarbejdere, som har prøvet at køre elbilen i deres arbejde, får udleveret en brugerdagbog. Brugerdagbogen indeholder spørgsmål, som har til hensigt at afdække fordele og ulemper ved elbilen. Efterfølgende viser analysen af undersøgelsen bl.a., at hjemmehjælperne efterspørger løsninger, der er mere ergonomiske, og muligheder for at bruge bilen som kontor. Derudover påpeger de oplevede farer ved bilens lydløshed og udfordringer i opladningspraktikken.

Der blev desuden anvendt foto- og videoregistrering.

Projekttype: 
Fokusområde: 
Designdisciplin: