Hvordan vil elbilmarkedet udvikle sig?

Hvordan vil elbilmarkedet udvikle sig?

Innovatørerne har været på banen siden midten af 80erne. Det er dem, der har købt en Ellert eller ombygget en eksisterende bil til elbil. Markedet har altså været usædvanligt lang tid om at vokse og har (modsat CD’en, som blev udviklet i samme tidsperiode) ligget med en meget lav volumen i over 20 år, blandt andet fordi producenterne ikke har betragtet markedet som modent til at tage den nye teknologi til sig.
Early Adopters er dem, der kommer ind på markedet nu og i løbet af de næste fire år. Der vil højst sandsynligt være tale om erhvervskunder fra den private eller offentlige sektor, der skifter noget af bilparken ud med elbiler og dermed signalerer, at deres organisation gør noget aktivt for at mindske C02-udslippet. Der vil også være tale om privatkunder, som leaser eller køber nogle af de første elbiler, der introduceres på markedet, fordi de vil være nogle af de første til at signalere en ny verdensdagsorden, hvor forbrug og bæredygtighed kan gå hånd i hånd.
Vi kan håbe på, at det tidsmæssige spring fra et marked, præget af Early Adopters til et marked, hvor også Early Majority springer med på vognen, bliver relativt kort. Betingelsen er, at de ydelser og produkter, der skal være med til at supportere og styrke den nye platform, udvikles og lanceres effektivt på markedet og imødekommer forbrugernes aktuelle behov.
Vores omfattende brugerundersøgelse viser med al tydelighed, at helt grundlæggende forhold skal være på plads og fungere tilfredsstillende. Her tænkes der på infrastruktur (herunder ladestationer), et tilstrækkeligt bredt udbud af forskellige biltyper- og mærker, den samlede økonomi  i forbindelse med køb og vedligeholdelse, services (herunder autohjælp, forsikring, reparation m.v.), og produkter (herunder batterier, ekstraudstyr m.v).
Derudover skal elbilen også på teknologi- og designsiden kunne tilbyde nogle løsninger, der gør, at den betragtes som sikker og mere innovativ end de eksisterende brændstofdrevne biler og derved repræsenterer en værdiforøgelse. Endelig viser brugerundersøgelsen, at det kræver en vedholdende holdningsbearbejdning at overbevise den almindelige forbruger om, at skiftet til en elbil er fornuftigt. Det indebærer events, hvor forbrugerne kan få lov at prøvekøre bilen
opbygningen af communities, hvor forbrugerne kan komme i dialog med hinanden og deltage i holdningsdannelsen og spredningen af historier og en mere traditionel mediedækning og kommunikation.
Introduktionen af elbilen kan og skal blive til en markedssucces, ikke mindst fordi den med sin grønne profil kan bidrage til løsningen af en række miljø- og energiproblemer.
Danmark en oplagt showcase. Snebolden ruller. Det er bare et spørgsmål om, hvornår den er stor nok til at få tilstrækkeligt med fart på.

Projekttype: 
Fokusområde: