Lead user inddragelse

 

Lead users bruges, når man har brug for at få valideret sit arbejde af brugere med helt særlige kompetencer. Lead users behøver ikke være eksperter i traditionel forstand, men kan besidde særlige evner eller være særligt bevidste om, hvad en løsning kan betyde for deres situation. Lead users kan også være eksperter i deres eget liv – fx har vi i arbejdet med at udvikle lydbaserede way-finding systemer haft et tæt samarbejde med blinde.
Input fra lead-users må efterfølgende evalueres i forhold til, om de skaber mening for den gruppe brugere, man henvender sig til. 

-