Innovationsrejse med DONG Energy

Innovationsrejse med DONG Energy

Innovationsrejsen blev etableret i samarbejde med DONG Energy´s  Innovationscenter i Skærbæk. Hensigten var at udvikle koncepter, der kunne sikre succes med udrulning og skabe forretning i området rundt om el-biler i Danmark. Samtidig ville vi udvikle en forståelse for, hvordan man kan etablere forretningskoncepter ved at tage udgangspunkt i brugerens oplevelse af produkter, services og systemer.

For at komme godt i gang bad vi design og innovationskonsulent Andrew Nagel designe en skabelon for samarbejdet og præsentere dette på fælles workshops.  Her fik vi en fælles forståelse for, hvilke faser processen skulle gennemleve, hvad vi hver især skulle levere og hvordan udviklingen kunne præsenteres og implementeres internt (se præsentationen nedenfor). Selve udviklingsarbejdet fortsatte i workshops, hvor vi gjorde brug af en lang række metoder og analyseværktøjer fra designprocessen (Se præsentation af processen nedenfor i pdf format).

Vi tog udgangspunkt i indsigter fra det store antropologiske brugerstudie, og skabte en række kort, hvor indsigter og udsagn fra studiet var ordnet i overordnede emner. Emnerne beskriver hovedtendenserne i brugernes holdninger til bæredygtighed, transport, biler etc. og beskriver situationer fra hverdagslivet, som viser de barrierer og fordomme, der kan hindre implementering af elbiler.

Ved at sætte DONG Energy medarbejdere til at arbejde med disse ”brugerstemmer” og få dem til at diskutere, hvordan dette kan give mening for en energi-leverandør, kunne vi se, hvordan brugernes stemmer kan danne en ramme for fremtidigt arbejde – hvilke betydningsfaktorer kan man hente ud af en analyse, og hvad der kan give mening for den virksomhed, som skal anvende viden – og bruge den som grundlag for forretningsudvikling. Vi kunne lave en prioritering af indsigterne, og se på, hvilke muligheder det skabte for at lave forretning.

Det var tydeligt at vi måtte arbejde med at definere nye transportformer, udfordre fordommene om elbiler gennem en positiv introduktion, arbejde med en tydelig opladnings-infrastruktur og fokusere på acceptable forandringer.

Igennem fælles idéudvikling lavede vi et idélandskab, der giver brugere af elbiler et uimodståelig tilbud. Konceptet fik arbejdstitlen ”bekvemmelighedspakken”: et koncept som man tilbydes sammen med sin elbil og som giver kunden en række økonomiske, praktiske og oplevelsesmæssige fordele, hvis han/hun vælger elbil.

Næste fase handlede om at bygge en prototype af denne service og at se på, hvordan den kunne sammentænkes med DONG Energy´s eksisterende forretninger, partnerskabsaftaler og abonnementsordninger. Til det formål blev konceptet målrettet forskellige segmenter med en indikation af, hvilke partnerskabsaftaler DONG Energ skulle indgå for at tilgodese kundernes forventninger.

Bekvemmelighedspakken er brugt i mange sammenhænge internt i DONG Energy og etrans. Den er også brugt hos andre samarbejdspartnere i mange forskellige udformninger.

 

Læs mere nedenfor ( pdf ).