Juni-workshop

Juni-workshop

6 dages workshops med basis i den antropologiske undersøgelse 

Hvordan bibeholder vi følelsen af frihed ved at eje elbil med den lille rækkevidde? Kan vi bruge co-branding til at fremme elbilerne? Og kan vi skabe et sexet image for dem?

Det var nogle af de spørgsmål, der blev drøftet på seks dages workshops i juni 2009, baseret på de fund, der blev gjort i den store antropologiske brugerundersøgelse, der lagde bunden under etrans’ arbejde. 

Under workshoppen fik deltagerne indsigt i brugernes hverdagsliv, værdier og holdninger. De så  videoclips og hørte beretninger fra feltbesøgene, og de fik et indblik i forskelle og ligheder mellem forskellige brugergrupper og de barrierer og muligheder, der er for at få dem til at erhverve en el-bil.

Med udgangspunkt i den viden, arbejdede de så videre med konkrete temaer, herunder udviklingen af design principper, forretningsideer, og arketyper.

Læs mere om etrans og den store brugerundersøgelse nedenfor ( pdf etrans 0 ).
Læs mere om den viden, der blev trukket ud af brugerundersøgelsen, og som blev samlet i etrans’ designmanual ( pdf etrans 1).
Se det samlede program for workshoppen (pdf ).
 

Projekttype: 
Fokusområde: