Kick off etrans 2009

Kick off etrans 2009

I marts 2009 blev startskuddet for etrans projektet givet i form af en 'kick off etrans'-konference på Designskolen Kolding. På konferencen blev projektets formål, baggrund, retningslinjer og finansering præsenteret. Forskning og anvendelse af innovationsmetoder herunder især brugerdreven innovation er projektets øverste mål og herigennem arbejde for udbredelsen af eldrevne køretøjer i Danmark. Det blev ligeledes gennemgået hvad projektlederrollen indebærer og hvilke krav der er til ansatte og deltagere i projektet bl.a. aktivitets-logbog, timeregistrering, anvendelse af EU-logoer, udarbejdelse af regnskaber mm. 

Der blev gennemført en gensidig afstemning af forventninger og en gennemgang af projektets faser, delprojekter, forskning og kommunikationsplan for intern og ekstern kommunikation samt projektets forpligtelse til at gøre resultaterne til rådighed for offentligheden.

Derudover blev samarabejdspartnerne, Følgegruppen, Styregruppen og Advisory Board præsenteret.

 

Projekttype: 
Medarbejdere: