Konference om elbiler med eksperter, minister og Eu-parlamentariker

Konference om elbiler med eksperter, minister og Eu-parlamentariker

Fredericia Kommune – der er i etrans’ styregruppe og en meget vigtig partner – holdt i juni 2012 en stor konference om ”Elbilen i kommunerne, status, udfordringer og fremtid”. Blandt oplægsholderne var transportminister Henrik Dam Kristensen, en række eksperter og medlem af Europaparlamentet Britta Thomsen (S).
De mere end 100 deltagere hørte bl.a. Henrik Dam Kristensen sige, at det er helt centralt, at vi bliver mere energieffektive og sikrer et grønnere transportsystem blandt andet ved at udvikle og bruge nye teknologier. Elbiler spiller her en vigtig rolle, fordi vi her både kan sikre en bæredygtig transport og samtidig kan opretholde en god mobilitet. Samtidig giver elbilen mulighed for at udnytte den vedvarende energi fra elsektoren. Det er ikke mindst interessant på længere sigt, når vi skal indfri vores mål om et fossilfrit samfund i 2050.

Skal blive politisk prioritet både på lokalt, nationalt og europæisk plan
Britta Thomsen, der er medlem af parlamentets komite for industri og forskning, sagde bl.a: -
at vi skal gøre elbiler til en politisk prioritet både på lokalt, nationalt og europæisk plan.  Den offentlige sektor skal være med til at styrke efterspørgslen efter elbiler. De skal være med til at udbrede infrastrukturen og gøre det attraktivt for borgerne at køre i el-bil. Fx ved at tilbyde gratis parkering. På nationalt plan er det allervigtigste at gøre el-bilen konkurrencedygtig med benzin og diesel. Det kan man gøre ved at fastholde afgiftsfritagelsen og støtte udbygningen af infrastruktur og udvikling af teknologi. På europæisk plan er det som sagt vigtigt, at vi får standardiseret infrastrukturen. Vi skal også fortsætte med at støtte innovation inden for udvikling af elbiler og infrastruktur. Og måske allervigtigst så skal vi motivere virksomheder og forbrugere til at satse på el-bilen.
Elbilen har været længe undervejs. Mere end 100 år har den på bagen, men den føles stadig ny og lidt eksotisk. Jeg er nu overbevist om, at den danske og europæiske befolkning nok skal tage den til sig. Det er bare et spørgsmål om tid og politisk vilje, sluttede hun.

Læs hele Britta Thomsens tale nedenfor ( pdf ).

 

Projekttype: 
Fokusområde: 
Metoder: