Ligeud ad landevejen

Ligeud ad landevejen

Online undervisningsmateriale

Ligeud ad landevejen er online undervisningsmateriale til undervisning på gymnasie niveau om transport, energi og klima. Det kan anvendes tværfagligt og indeholder aspekter både fra naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Undervisningsmaterialet består bl.a. af ni tematiserede film med eksperter. Hver film er suppleret med en faglig artikel, leksikale opslagsmuligheder og oplæg til faglig bearbejdning. Der er endvidere en interaktiv fortælling, der fungerer som humoristisk start på arbejdet med problemstillinger og dilemmaer indeholdt i de tre emner: transport, energi og klima.

etrans’ analyser har vist, at der er behov for viden/fakta om grøn mobilitet. Vi har vurderet, at den mest interessante målgruppe er de unge – de nye brugere af mobilitet.

Undervejs er spillet afprøvet med gymnasieelever og efterfølgende valideret på en brugerworkshop med gymnasielærer og lærere til Folkeskolens ældste klasser under åbningen af Dansk Naturvidenskabsfestival (Økolariet, Vejle).

Desuden er filmene blevet brugt som oplæg på møder for danske delebilsforeninger og Zapbil og har dannet udgangspunkt for en brugerworkshop, hvor potentielle brugere fik mulighed for at præge koncepter for fremtidige mobilitetsløsninger.

Medvirkende: Allan Schmidt, illustrator / designer, etrans; Esben Larsen, Lektor, DTU Elektro; Malene Freudendal-Pedersen, Adjunkt, RUC; Hans Laurids Pedersen, Manager, Special Task, Vestas; Poul-Otto Nissen, Poul la Cour museet; Preben Akkaya Lodal, Driftmester, Studstrupværket; Klaus Baggesen Hilger, Senior Innovation Manager, DONG Energy; Ole Yde, chef, Økolariet; Allan Gross, Ph.D., Seniorforsker, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet; Klima-, energi-, og bygningsminister Martin Lidegaard.