Lyd til eldrevne køretøjer Sound 'n' Safe II

Lyd til eldrevne køretøjer Sound 'n' Safe II

Lyd til eldrevne busser og motorcykler

Projektet Safe ’n’ Sound II består af tre lyddesigns til elbusser og tre lyddesigns til elmotorcykler udviklet til ECTunes’ lydsystem til eldrevne køretøjer. Hensigten er, at lydene udelukkende høres uden for bilen og udelukkende, mens hastigheden er 0-30 km/t. Dér er de eldrevne køretøjer nærmest lydløse og kan derfor udgøre en fare for bløde trafikanter.
Når hastigheden kommer over 30 km/t, fades lydene ud, så man undgår mere lydforurening i byrummet end højst nødvendigt.

Elbilers mangel på motorlyd og næsten lydløse kørsel op til ca. 30 km/t udgør en fare, da bløde trafikanter i dag i høj grad orienterer sig via hørelsen. På den anden side kan vi ikke bare sætte hvilken som helst lyd til: Miljøstyrelsen har beregnet, at der hvert år dør mellem 200 og 500 af sygdomme som følge af trafikstøj. Det er lige så mange, som dør ved trafikulykker.

Projektet er udviklet med brugerdreven design som metode. Der er i løbet af lydprojektet gennemført to runder af kvalitative brugertests, hvor bl.a. en gruppe svagtseende mennesker har hørt og taget stilling til forskellige lyd-forslag. Resultaterne af brugertests og tekniske krav fra lydsystemet har været med til at forme de endelige lyddesigns. Det er meget vigtigt at tage højde for brugerens oplevelse af lydene, da det er altafgørende sikkerheds øjemed, at de i situationen ude i bybilledet helt umiddelbart forstår, at der kommer et køretøj og at det er  af en bestemt størrelse.

Lydene ligger online "sat på" henholdsvis en eldreven bybus og en eldreven motorcykel i en video. Her kan beskueren afprøve lydene i en byrums-kontekst ved hjælp af videoklippet.

Projektet er udført i samarbejde med ECTunes, som er et kommercielt dansk lydprojekt, som har været partner i etrans fra projektets start. ECTunes er ved at slå sig fast på det nye elbilmarked.

 

Projekttype: 
Fokusområde: 
Partnere: