Alina Moat

Praktikant, studerende på interaktionsdesign, Designskolen Kolding.

Designprojekt

App’en ”Places and Post” råder bod på de servicetab, billisterne vil opleve, når de ikke længere skal omkring tankstationen for at tanke op, men kan klare en opladning via standere på parkeringspla