Eva Gdotter Jansson

Designantropolog.

E-mail: 
egj@dskd.dk
Aktiviteter

I arbejdet med at udvikle en manual, der skal hjælpe kommuner og regioner med at implementere elbiler, gennemføres to workshops med kommunerne.

Forskning

Første trin i at introducere elbiler i en kommunes elbilsflåde

Designprojekt

Prototype af en digital guide til kommuner, der vil skifte til elbiler.

Forskning

etrans gennemfører i februar-marts 2010 feltarbejde i Fredericia Kommune i forbindelse med planerne om at indføre elbiler i kommunen som arbejdsplads.Kommunen har lejet nogle elbiler og afprøver de