Metoder

Allerførst om designmetoder

”Designs opgave er at ændre en given situation til en foretrukken.”
Nobelprismodtageren Herbert A. Simon

...

Behovsanalyse

Når data om brugere er indsamlet, skal de sorteres og omformes til noget, man kan handle på. Man kan sortere data i grupper, som er...

Brainstorm

Brainstorm er en idégenereringsteknik, hvor en gruppe inden for et fastsat tidsrum arbejder videre på hinandens (skøre) idéer. Der hører...

Brugerinddragelse

Brugerinddragelse tager udgangspunkt i, hvordan noget skal kunne give mening i brugerens hverdagsliv.
At gøre brugere til centrum...

Brugerrejse

Brugerrejsen beskriver rejsen gennem en bestemt situation. Brugerrejsen er ordnet kronologisk og kan beskrive oplevelsen af mange...

Brugerundersøgelse

Brugerundersøgelser foretages for at få dybere indsigt i brugeres hverdagsliv og deres...

Co-creation

Co-creation er en arbejdsform, hvor mennesker med vidt forskellige forudsætninger arbejder sammen, oftest i workshops. Metoden er...

Cultural probe

En cultural probe er et lille opgavesæt, som er konstrueret, så det kan illustrere og samle brugernes følelser, værdier og oplevelser,...

Designspil

Designspil er et dialogskabende værktøj, som kan skabe en struktureret samtale mellem brugere eller interessenter. Designspil kan...

Flowcharts

Et flowchart er en grafisk fremstilling af et hændelsesforløb. Det kan være en god måde at få overblik over komplekse systemer og kan...

Kick off workshop

En kick off workshop afholdes for alle involverede parter ved projektstart og fungerer som...

Konference

En konference giver mulighed for at samle mange forskellige kompetencer og formidle viden til et netværk omkring en bestemt...

Kvalitativ brugerundersøgelse

Ved at indsamle kvalitative data får man adgang til følelsesmæssige faktorer, motivation, fordomme og præferencer. Man får indsigt i...

Kvantitativ brugerundersøgelse

En kvantitativ brugerundersøgelse gennemføres via spørgeskema eller interview, hvor...

Lead user inddragelse

Lead users bruges, når man har brug for at få valideret sit arbejde af brugere med helt særlige kompetencer. Lead users behøver ikke...

Mindmaps

Et mindmap er en netværksbaseret og kaotisk måde at strukturere sammenhænge på. Mindmappen kan være en tegnet oversigt over, hvordan...

Observation

Metode til at opnå en dybdegående indsigt i brugerens adfærd, fordi man observerer brugeren på dennes præmisser og i dennes miljø....

Paper prototyping

Interface lavet på papir, hvor man kan teste funktioner, layout og flow med brugere. Metodens styrke er, at man hurtigt kan ændre...

Personas

En persona er en sammenstilling af en lang række data i en realistisk form, som man kan forholde sig til. Personaen er en fiktiv person...

Prototyping

Det allerbedste, man kan sige om prototyping er, at prototyper sikrer, at man kan begå sine fejl både hurtigt og billigt. Og at man kan...

Rapid prototyping

Rapid prototyping er papmodeller, hurtigt konstruerede objekter, tegneserie-koncepter, små film eller andet, som på en hurtig og billig...

Scenarier

Et scenarie er en fortælling om en kompleks situation eller en række af begivenheder. Scenariet kan beskrive en fremtidsvision, eller...

Skitsering

Et billede siger mere end 1000 ord. Ved at tegne eller på anden måde bygge et visuelt billede kan enhver beskuer bidrage med sin egen...

Stakeholder-kortlægning

I projekter, hvor produkter, services og systemer hænger sammen, er det nødvendigt at kortlægge, hvor mange forskellige instanser, det...

Workshop

Betegner en arbejdsmetode, der samler en gruppe mennesker for i samarbejde at finde løsninger...