Allerførst om designmetoder

”Designs opgave er at ændre en given situation til en foretrukken.”
Nobelprismodtageren Herbert A. Simon

Designmetoder er rammer, man kan lægge ned over en opgave for at strukturere den og skabe orden i kaos. De er et værktøj, der giver en sikkerhed for, hvordan man navigerer i det uvisse.
De er aldrig tænkt som en opskrift på, hvordan man bringer en opgave frem til et givent resultat.  De er snarere et værktøj til at strukturere forholdet mellem problem og løsning, og de beskriver oftest en intention, altså noget man leder efter. Designmetoder er derfor altid målrettede og tilrettelagt i forhold til den virkelighed, de skal tappe ind i, og de er planlagt med et afgrænset formål. På dette site introducerer vi metoder, som vi har brugt undervejs i etrans-projektet. Nedenfor kan du se en række eksempler på, hvordan de har været brugt.

-