Behovsanalyse

Når data om brugere er indsamlet, skal de sorteres og omformes til noget, man kan handle på. Man kan sortere data i grupper, som er naturlige for flowet i brugerstudiet. Det kan fx være i kronologisk rækkefølge, i forhold til steder og involverede, i grupper med forskellig følelsesmæssig karakter eller lignende. Derefter må man lede efter et mønster i de grupper, man har defineret som væsentlige. Her kan man lede efter fx kontrastfulde eller værdibaserede forståelsesrammer. Man kan afslutte arbejdet med at lave et blueprint, et slags oplevelsesdiagram af den situation, der har været studeret. Af oplevelsesdiagrammet bør fremgå, hvad der konkret sker i hændelsesforløbet, og også hvilke eksterne faktorer, produkter, forstyrrende elementer og andet, der har bidraget til hændelsesforløbet. 

Aktiviteter

I arbejdet med at udvikle en manual, der skal hjælpe kommuner og regioner med at implementere elbiler, gennemføres to workshops med kommunerne.

Rapporter
Forskning

With or Without Sound  - en rapport om tre projekter om lyd til eldrevne køretøjer

Designprojekt
Leg dig til at styre dit elforbrug og spare
Rapporter
Forskning

Opladning er en kritisk faktor for elbilens succes – eller fiasko – har etrans’ forskning vist.

Designprojekt

Peugeot Aunsbjerg og etrans har haft et tæt samarbejde.

Designprojekt
Aktiviteter

I Fredericia Kommune har etrans arbejdet med, hvordan vi kan indføre elbiler i kommunens bilflåde, uden at det møder en uovervindelig modstand.

Studenterprojekt

Christian Troels Hansen og Jonas Birkebæk Poulsen, studerende på Designskolen Koldings linje for Industrielt Design, giver med udgangspunkt i etrans' forbrugertyper deres bud på fr

Forskning

Første trin i at introducere elbiler i en kommunes elbilsflåde

Aktiviteter

Innovationsrejsen blev etableret i samarbejde med DONG Energy´s  Innovationscenter i Skærbæk.

Designprojekt

Prototype af en digital guide til kommuner, der vil skifte til elbiler.

Forskning

etrans gennemfører i februar-marts 2010 feltarbejde i Fredericia Kommune i forbindelse med planerne om at indføre elbiler i kommunen som arbejdsplads.Kommunen har lejet nogle elbiler og afprøver de

Rapporter
Forskning

etransprojektets rapport om arbejdet det første halve år fik titlen: ”Statusjægeren//Pragmatikeren//Rationalisten//Designelskeren//