Brugerinddragelse

Brugerinddragelse tager udgangspunkt i, hvordan noget skal kunne give mening i brugerens hverdagsliv.
At gøre brugere til centrum for udvikling er en kendt tilgang, som man kan udnytte til at etablere en arbejdsform, hvor forskellige synspunkter og faglige kompetencer kan samarbejde på lige fod i komplekse sammenhænge. Mange organisationer oplever, at de har god kontakt med deres kunder eller brugere. Men ofte bygger kontakten på kendte mønstre og rutiner, som ikke opfanger de signaler og ændringer, der kan være afgørende i forandringsprocesser. Ved at indsamle viden om brugere på nye måder opstår et mere nuanceret billede af, hvad det er for en virkelighed, man skal tappe ind i.
Derefter kan man udnytte viden om brugernes virkelighed, hverdag og værdier til at få praktiske og hverdagsagtige løsninger på komplekse problemstillinger. Det er afgørende, at man ikke kun fokuserer på slutbrugeren, men ser på brugere i hele den værdikæde, der bliver berørt af eller har indflydelse på forandringen. Og man må være sikker på, at forståelsen for brugeren ikke kun hviler på gamle, etablerede antagelser.

Brugere kan inddrages på vidt forskellige måder – og med vidt forskelligt formål. I etrans rapport nr 0 beskrives metoder, der anvendes i antropologiske studier.  

LINK til publikationssiden  http://www.etrans.dk/index.php?id=5

Aktiviteter

I arbejdet med at udvikle en manual, der skal hjælpe kommuner og regioner med at implementere elbiler, gennemføres to workshops med kommunerne.

Designprojekt

e-watch giver mulighed for at lægge sit elforbrug på hensigtsmæssige tidspunkter med høj produktion af vindmøllestrøm eller et generelt lavt elforbrug i netværket.

Rapporter
Forskning

With or Without Sound  - en rapport om tre projekter om lyd til eldrevne køretøjer

Designprojekt
Forestil dig en fremtid, hvor transport ikke er noget, du ejer, men noget du bruger - med indlagt underholdning, rengøring, luksusbiler og elbiler.
Aktiviteter

Innovationsrejsen blev etableret i samarbejde med DONG Energy´s  Innovationscenter i Skærbæk.

Designprojekt

Skab din egen lyd til elbilen

Designprojekt

En gruppe udvalgte bil-brugere blev inviteret til en workshop i etrans for at klarlægge overvejelser og behov ved bilkøb.

Designprojekt

Spil til elbils-lydsimulator. E sound er et interaktivt computerbaseret spil, hvor spilleren kan optage sin egen lyd til elbilen.