Brugerundersøgelse

Brugerundersøgelser foretages for at få dybere indsigt i brugeres hverdagsliv og deres erkendte og uerkendte behov. Metoder til indsamling af sådanne data er beskrevet i etrans' rapport nr. 0. Klik her for at komme til denne.

Designprojekt

Online undervisningsmateriale

Rapporter
Forskning

Opladning er en kritisk faktor for elbilens succes – eller fiasko – har etrans’ forskning vist.

Designprojekt

etrans har udviklet et servicekit til elbiler, der imødekommer nogle af de dagligdagsproblemer, elbilsbrugerne i dag står overfor.

Designprojekt

Forsyningsselskabet Tre-For har sammen med de seks kommuner i Trekantområdet opstillet 30 ladestandere i hele området.

Forskning

etrans gennemfører i februar-marts 2010 feltarbejde i Fredericia Kommune i forbindelse med planerne om at indføre elbiler i kommunen som arbejdsplads.Kommunen har lejet nogle elbiler og afprøver de