Co-creation

Co-creation er en arbejdsform, hvor mennesker med vidt forskellige forudsætninger arbejder sammen, oftest i workshops. Metoden er velegnet mange steder i et udviklingsforløb, fordi den både kan validere idéer, som er udtænkt, og bruges som forum for inspiration til en kommende proces.
I co-creation inddrages brugere i en udvikling på lige fod med designere, forskere, økonomer, lovgivere og teknik-kyndige. Man taler også om co-creation, når brugere af produkter, services og systemer møder hinanden og diskuterer, hvad en given forandring vil betyde for dem.
 

Aktiviteter

I arbejdet med at udvikle en manual, der skal hjælpe kommuner og regioner med at implementere elbiler, gennemføres to workshops med kommunerne.

Aktiviteter

34 erhvervsfolk samlet for at afsøge nye forretningsmulighder i relation til elbilen

Aktiviteter

Innovationsrejsen blev etableret i samarbejde med DONG Energy´s  Innovationscenter i Skærbæk.

Designprojekt

Prototype af en digital guide til kommuner, der vil skifte til elbiler.

Designprojekt

Med baggrund i en analyse af materialet fra etrans' antropologiske undersøgelse har etrans sammen med medarbejdere fra hele Falcks organisation set på, hvordan de kan udvikle nye services og abonne