Cultural probe

En cultural probe er et lille opgavesæt, som er konstrueret, så det kan illustrere og samle brugernes følelser, værdier og oplevelser, uden at man er til stede sammen med dem. Cultural probes konstrueres med opgaver, der er rettede mod målgruppen. Det kan fx være skemaer, hvor man skal tegne sure eller glade smileys, eller en liste over hverdagssituationer, man skal tage billeder af.

Materialet anvendes i og til at inspirere den videre designproces.