Designspil

Designspil er et dialogskabende værktøj, som kan skabe en struktureret samtale mellem brugere eller interessenter. Designspil kan generere viden og være med til at validere det, man allerede ved. Et spil kan også bruges til at afdække og italesætte emotionelle værdier, fordomme, barrierer, følelser etc. i en form, der gør disse begreber håndterlige.

Designprojekt

Online undervisningsmateriale

Designprojekt

Peugeot Aunsbjerg og etrans har haft et tæt samarbejde.

Designprojekt

Med baggrund i en analyse af materialet fra etrans' antropologiske undersøgelse har etrans sammen med medarbejdere fra hele Falcks organisation set på, hvordan de kan udvikle nye services og abonne