Flowcharts

Et flowchart er en grafisk fremstilling af et hændelsesforløb. Det kan være en god måde at få overblik over komplekse systemer og kan være med til at kortlægge svagheder og styrker ved en sammenhæng. Det kan fx have karakter af en grafisk opbygning af et interface, hvor man følger oplevelsen af en hjemmeside fra "skærm" til "skærm" med illustration af sammenhænge.

Rapporter
Forskning

Opladning er en kritisk faktor for elbilens succes – eller fiasko – har etrans’ forskning vist.

Designprojekt

Underholdende app der sætter fokus på vindenergi. Kan du producere vindenergi nok til at samle alle dine venner op i din elbil?

Designprojekt

App’en ”Places and Post” råder bod på de servicetab, billisterne vil opleve, når de ikke længere skal omkring tankstationen for at tanke op, men kan klare en opladning via standere på parkeringspla

Designprojekt

Prototype af en digital guide til kommuner, der vil skifte til elbiler.