Kick off workshop

En kick off workshop afholdes for alle involverede parter ved projektstart og fungerer som dynamisk indledning af projektet. Her præsenteres i et bredere forum, hvad projektets strategiske retning skal være. De involverede parter kan engageres i vidensudveksling og forventningsafklaring i forhold til mål, opgaver, tidsforbrug etc. Det er oplagt at gøre brug af udefra kommende ekspertbistand som kickstarter for konstruktive diskussioner.

Aktiviteter

Kultur, humor og ironi i den nye historie om elbiler

Aktiviteter

6 dages workshops med basis i den antropologiske undersøgelse 

Aktiviteter

I marts 2009 blev startskuddet for etrans projektet givet i form af en 'kick off etrans'-konference på Designskolen Kolding.