Konference

En konference giver mulighed for at samle mange forskellige kompetencer og formidle viden til et netværk omkring en bestemt problemstilling. De konferencer, vi har afviklet i etrans projektet, har været tilrettelagt således, at de både har indeholdt oplæg ved eksperter og workshops, hvor deltagernes forudsætninger er bragt i spil og har bidraget til vidensdeling og netværksetablering.

Aktiviteter

Fredericia Kommune – der er i etrans’ styregruppe og en meget vigtig partner – holdt i juni 2012 en stor konference om ”Elbilen i kommunerne, status, udfordringer og fremtid”.

Aktiviteter

etrans, Designskolen Koldings store projekt om elbiler, sluttede med udstillingen On the Road , hvor man kunne gå på opdagelse i et hav af prototyper og designkoncepter. Vi viste bl.a.

Designprojekt
Aktiviteter

I Fredericia Kommune har etrans arbejdet med, hvordan vi kan indføre elbiler i kommunens bilflåde, uden at det møder en uovervindelig modstand.

Aktiviteter

DesignCamp om, hvordan design kan være med til at påvirke vores opfattelse og brug af elektricitet og energi.

Aktiviteter

DesignCamp 2010 "New Ways of Transportation" ser på, hvordan man kan overbevise danskerne om at komme ud af deres biler og ind i busser og tog.

Aktiviteter

Fire forslag om grøn trafik og elektriske biler, udviklet på Design Camp 2009 på Designskolen Kolding af studerende fra hele verden.

Aktiviteter

I marts 2009 blev startskuddet for etrans projektet givet i form af en 'kick off etrans'-konference på Designskolen Kolding.