Kvalitativ brugerundersøgelse

Ved at indsamle kvalitative data får man adgang til følelsesmæssige faktorer, motivation, fordomme og præferencer. Man får indsigt i brugeres erkendte og uerkendte behov ved at måle på effekter, erfaringer og tilfredshed. Disse målinger giver en dybere forståelse for brugeres bevæggrunde, og man kan herved opnå et kvalificeret grundlag for at justere, forbedre og videreudvikle et projekt eller delelementer af det.

En kvalitativ brugerundersøgelse kan danne grundlag for en justering og forbedring af eksisterende produkter, services og systemer samt for en udvikling af nye produkter, services og systemer. En kvalitativ undersøgelse peger derfor fremad, hvorimod en kvantitativ måling er evaluerende.
Kvalitative brugerundersøgelser gennemføres på videnskabeligt plan af antropologer, og designere låner ofte fra deres værktøjskasse. 

Designprojekt

e-watch giver mulighed for at lægge sit elforbrug på hensigtsmæssige tidspunkter med høj produktion af vindmøllestrøm eller et generelt lavt elforbrug i netværket.

Rapporter
Forskning

With or Without Sound  - en rapport om tre projekter om lyd til eldrevne køretøjer

Designprojekt
Leg dig til at styre dit elforbrug og spare
Aktiviteter

Innovationsrejsen blev etableret i samarbejde med DONG Energy´s  Innovationscenter i Skærbæk.

Rapporter
Forskning

I denne første udgivelse i etrans-serien om arbejdet med at gøre elbiler til en succes i Danmark kan du læse om materiale og indsigter fra projektets fase 1: Det antropologiske feltstudie hos 50 br