Kvantitativ brugerundersøgelse

En kvantitativ brugerundersøgelse gennemføres via spørgeskema eller interview, hvor spørgsmålene er lukkede. Undersøgelsen udføres på bestemte målgrupper og på et repræsentativt udvalg og kan på den måde forstås som en slags stikprøve, der kan sige noget om en større helhed. Man vil kunne udlede statistiske analyser og bruge disse til at be- eller afkræfte hypoteser.

Rapporter
Forskning

En stor andel af danskerne er klar til at tage imod elbilen. Men at tage imod