Mindmaps

Et mindmap er en netværksbaseret og kaotisk måde at strukturere sammenhænge på. Mindmappen kan være en tegnet oversigt over, hvordan konstellationer af ord, idéer, relationer, samarbejdspartnere, opgaver etc. forholder sig til hinanden på kryds og tværs. Mindmaps kan bruges til en analyse af sammenhænge, til udvikling og idégenerering og som en visualisering af viden eller sammenhænge. Mindmaps er gode værktøjer til gruppearbejde, fordi de på en overskuelig måde kan give overblik og vise hen mod en organisering af det fælles.

Aktiviteter

Innovationsrejsen blev etableret i samarbejde med DONG Energy´s  Innovationscenter i Skærbæk.