Observation

Metode til at opnå en dybdegående indsigt i brugerens adfærd, fordi man observerer brugeren på dennes præmisser og i dennes miljø. Metoden kan give en afgørende indsigt i, hvordan en bestemt situation opleves fra brugerens side, og kan afdække en forskel mellem det, som brugeren siger og faktisk gør. Observation kan foregå via tilstedeværelse, video og fotoregistrering. Metoden kan være tidskrævende og forbundet med et stort struktureringsarbejde efterfølgende.

Forskning

etrans gennemfører i februar-marts 2010 feltarbejde i Fredericia Kommune i forbindelse med planerne om at indføre elbiler i kommunen som arbejdsplads.Kommunen har lejet nogle elbiler og afprøver de

Rapporter
Forskning

I denne første udgivelse i etrans-serien om arbejdet med at gøre elbiler til en succes i Danmark kan du læse om materiale og indsigter fra projektets fase 1: Det antropologiske feltstudie hos 50 br