Prototyping

Det allerbedste, man kan sige om prototyping er, at prototyper sikrer, at man kan begå sine fejl både hurtigt og billigt. Og at man kan lære af dem uden at miste modet. Prototyper giver mulighed for at tænke, mens man bygger, og efterfølgende har man et samtaleværktøj i en form, der kan sætte rammen for en validering af en hypotese og bruges til at få feedback fra brugere og interessenter.
For et projektteam bidrager prototyperne til at gøre abstrakte idéer håndgribelige. Prototypen kan både internt og i samarbejdet med eksterne parter fungere som en slags afklarende samtaleværktøj, som gør det muligt at diskutere konsekvenser på et kvalificeret plan. Man kan sammen identificere barrierer og muligheder og træffe beslutninger for at komme videre. Man kan anvende prototypen med henblik på at blive klogere på noget funktionelt, en oplevelse, en sammenhæng, en form og meget andet. 
Der findes ingen rigtig måde at fremstille prototyper på. Start i ”low fidelity” med en 3D model i billige materialer uden al for stor arbejdsindsats. Jo mere løs, en idé er, jo mere appellerer den til samtale og feed back fra andre.

Aktiviteter

I arbejdet med at udvikle en manual, der skal hjælpe kommuner og regioner med at implementere elbiler, gennemføres to workshops med kommunerne.

Designprojekt

Online undervisningsmateriale

Designprojekt

e-watch giver mulighed for at lægge sit elforbrug på hensigtsmæssige tidspunkter med høj produktion af vindmøllestrøm eller et generelt lavt elforbrug i netværket.

Rapporter
Forskning

With or Without Sound  - en rapport om tre projekter om lyd til eldrevne køretøjer

Aktiviteter
I mange større organisationer, hvor ledere skal kunne argumentere, bevise rationaler og præsentere business cases omkring nye ideer for at få dem til at blive til noget, kan prototyping være til
Designprojekt
Leg dig til at styre dit elforbrug og spare

Aktiviteter

DesignCamp om, hvordan design kan være med til at påvirke vores opfattelse og brug af elektricitet og energi.

Studenterprojekt

Christian Troels Hansen og Jonas Birkebæk Poulsen, studerende på Designskolen Koldings linje for Industrielt Design, giver med udgangspunkt i etrans' forbrugertyper deres bud på fr

Designprojekt

Se din elektriske fremtid!

Designprojekt

Flexibil er en prototype på et mobilitets system, hvor man kan få forskellige medlemskaber i en delebilsordning.

Designprojekt

Forsyningsselskabet Tre-For har sammen med de seks kommuner i Trekantområdet opstillet 30 ladestandere i hele området.

Designprojekt

Underholdende app der sætter fokus på vindenergi. Kan du producere vindenergi nok til at samle alle dine venner op i din elbil?

Designprojekt

Montren viser en tidslinje over elbilens historie fra det første køretøj i 1887 til nutidens udgaver.

Aktiviteter

Innovationsrejsen blev etableret i samarbejde med DONG Energy´s  Innovationscenter i Skærbæk.

Aktiviteter

DesignCamp 2010 "New Ways of Transportation" ser på, hvordan man kan overbevise danskerne om at komme ud af deres biler og ind i busser og tog.

Designprojekt

Prototype af en digital guide til kommuner, der vil skifte til elbiler.

Aktiviteter

Fire forslag om grøn trafik og elektriske biler, udviklet på Design Camp 2009 på Designskolen Kolding af studerende fra hele verden.