Skitsering

Et billede siger mere end 1000 ord. Ved at tegne eller på anden måde bygge et visuelt billede kan enhver beskuer bidrage med sin egen fortolkning og derved hjælpe med at udvikle det, der skal til. Når noget visualiseres, tvinges man til at få et klarere billede af det nye.

Udviklingsprojekter skal dokumenteres og kommunikeres. Det kan være en stor fordel at indtænke en visuel dokumentationsform på forhånd. Ofte kan en visualisering af processen beskrive forløbet mere præcist end et referat, fordi man får indblik i arbejdsmetoden og de stemninger, der opstår undervejs. Derudover kan det visuelle materiale lette formidlingen.

Aktiviteter

I arbejdet med at udvikle en manual, der skal hjælpe kommuner og regioner med at implementere elbiler, gennemføres to workshops med kommunerne.

Aktiviteter

Filmen blev produceret i projektets allerførste dage og er en slags reklamefilm for noget, som ikke findes endnu.

Designprojekt

e-watch giver mulighed for at lægge sit elforbrug på hensigtsmæssige tidspunkter med høj produktion af vindmøllestrøm eller et generelt lavt elforbrug i netværket.

Designprojekt
Leg dig til at styre dit elforbrug og spare
Designprojekt
Aktiviteter

I Fredericia Kommune har etrans arbejdet med, hvordan vi kan indføre elbiler i kommunens bilflåde, uden at det møder en uovervindelig modstand.

Aktiviteter

DesignCamp om, hvordan design kan være med til at påvirke vores opfattelse og brug af elektricitet og energi.

Designprojekt

Se din elektriske fremtid!

Designprojekt

Underholdende app der sætter fokus på vindenergi. Kan du producere vindenergi nok til at samle alle dine venner op i din elbil?

Designprojekt

App’en ”Places and Post” råder bod på de servicetab, billisterne vil opleve, når de ikke længere skal omkring tankstationen for at tanke op, men kan klare en opladning via standere på parkeringspla

Designprojekt

Montren viser en tidslinje over elbilens historie fra det første køretøj i 1887 til nutidens udgaver.

Aktiviteter

Innovationsrejsen blev etableret i samarbejde med DONG Energy´s  Innovationscenter i Skærbæk.

Aktiviteter

DesignCamp 2010 "New Ways of Transportation" ser på, hvordan man kan overbevise danskerne om at komme ud af deres biler og ind i busser og tog.

Aktiviteter

Kultur, humor og ironi i den nye historie om elbiler

Designprojekt

Skab din egen lyd til elbilen

Designprojekt

Interaktiv lydinstallation i forbindelse med udstilling/deltagelse i konkurrencen Cop Kreativ på Kunstakademiets Arkitektskole i København, september 2009.

Aktiviteter

Fire forslag om grøn trafik og elektriske biler, udviklet på Design Camp 2009 på Designskolen Kolding af studerende fra hele verden.