Nye services for Falck

Nye services for Falck

Med baggrund i en analyse af materialet fra etrans' antropologiske undersøgelse har etrans sammen med medarbejdere fra hele Falcks organisation set på, hvordan de kan udvikle nye services og abonnementer til et bilmarked i forandring.

etrans har faciliteret en åben designproces, hvor Falcks egne medar­bejdere har leveret indsigt og generet nye idéer samtidigt med, at de har fået ny viden og bevidsthed om nye og eksisterende kunder. Forløbet spændte over tre workshops og endte med en række konkrete idéer og koncepter, som etrans har bearbejdet og visualiseret i tre fremtidige scenarier.
 
Samlet set er forløbet et eksempel på, hvordan det overordnede antropologiske feltstudie i 50 bilbrugeres hver­dagsliv igennem designmetoder kan danne afsæt for forretningsudvikling i samarbejde med en kommerciel virksomhed.
 
Falck har gennem etrans-samarbejdet fået inspiration til idéudvikling via design­baserede tilgange og åbne co­-creation processer, og etrans har med samarbejdet bidraget til projektets overordnede målsætning om at introducere brugerdrevne innovationsmeto­der i virksomheder og organisationer i Danmark.
Projekttype: 
Fokusområde: 
Designdisciplin: 
Partnere: