With or Without Sound

With or Without Sound

With or Without Sound  - en rapport om tre projekter om lyd til eldrevne køretøjer

Lydløsheden i elbilerne udgør et sikkerhedsmæssigt problem i byerne – flere er ramt af dem, fordi de ikke hørte dem komme - og lydløsheden er derfor en væsentlig barriere i forhold til accepten af elbiler. Men lydløsheden er også en fordel: Den mindsker støjniveauet og gør elbilskørsel til en meget behagelig, afstressende og særegen oplevelse. Derfor har vi i etrans ikke blot arbejdet med at skabe lyde, men i høj grad også taget hensyn til at bevare den fordel, der ligger i lydløsheden. – Rapporten ”With or without Sound” rummer en grundig beskrivelse af arbejdet og de anvendte metoder. Den er skrevet af industriel designer Anne-Mette Clausen, etrans, direktør Thomas Gadegaard fra ECTunes og lyddesigner Yann Coppier, Studio Ovale.
Publikationen foreligger på engelsk i en netversion. Du kan finde den nedenfor som pdf.

Projekttype: 
Fokusområde: 
Partnere: