DONG Energy

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere, handle og sælge energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa.

Vision
At levere ren og stabil energi. Det er målet, vi pejler efter, og som vi hver dag arbejder os hen imod gennem nye investeringer og løbende tilpasninger.

DONG Energy kan ikke alene sikre, at verdens energiforsyning gennemgår den nødvendige omstilling i årene fremover. Det ved vi. Vi håber, at vi kan være med til at vise vejen. Selv ved vi, hvor vi vil hen, vi har fastlagt ruten og målet for vores egen rejse, og rejsen er begyndt. Vi kalder den Energi i Forandring.

DONG Energy blev dannet i 2006 som resultatet af en sammenlægning af seks danske energiselskaber DONG, Elsam, ENERGI E2, Nesa, Københavns Energis elaktiviteter og Frederiksberg Forsyning.

Aktiviteter i hele værdikæden
Sammenlægning resulterede i en stor bredde af erfaring, ressourcer og aktiviteter, omfattende:

• Efterforskning og produktion af olie og naturgas
• Elproduktion på kraftværker og anlæg for vedvarende energi
• Distribution af gas og el
• Salg og energirådgivning til slutbrugerne

Aktiviteter
I mange større organisationer, hvor ledere skal kunne argumentere, bevise rationaler og præsentere business cases omkring nye ideer for at få dem til at blive til noget, kan prototyping være til
Designprojekt
Aktiviteter

Konkurrence udskrevet af etrans for at afsøge det digitale mulighedsland mellem smart phones og elbiler.

Designprojekt
Leg dig til at styre dit elforbrug og spare
Designprojekt

Underholdende app der sætter fokus på vindenergi. Kan du producere vindenergi nok til at samle alle dine venner op i din elbil?

Aktiviteter

etrans' projeker fylder den store smukke glasgang i DONG Energy's hovedsæde.

Aktiviteter

Innovationsrejsen blev etableret i samarbejde med DONG Energy´s  Innovationscenter i Skærbæk.