Falck

Falck er en nordisk baseret virksomhed med forretningsaktiviteter i 34 lande på fem kontinenter. Der arbejdes inden for fire forskellige forretningsområder: Assistance, Redning, Healthcare og Træning.

Falcks aktiviteter er rettet mod at forebygge ulykker og sygdom, at yde assistance i katastrofe-, ulykkes og nødssituationer og at hjælpe mennesker med at komme videre i livet efter sygdom eller ulykke.

Falck er den største ambulanceoperatør i Europa og driver omfattende ambulancetjenester i USA og Latinamerika. Sammenlagt betjenes befolkningen i tæt samarbejde med myndighederne i 14 lande.

Desuden er Falck det største private brandvæsen i Europa med aktiviteter i 9 lande.

Globalt set er Falck førende inden for rednings - og sikkerhedskurser med fokus på medarbejdere i offshoresektoren og den maritime sektor. Også den kemiske industri, brandvæsener, flyindustrien og militære enheder bejenes af Falck i vores mere end 30 træningscentre rundt om i verden.

Designprojekt

Med baggrund i en analyse af materialet fra etrans' antropologiske undersøgelse har etrans sammen med medarbejdere fra hele Falcks organisation set på, hvordan de kan udvikle nye services og abonne