Fredericia Kommune

Da Fredericia blev grundlagt i 1650, lå her ingen landsby i forvejen. Byen blev nøje planlagt af kongen som en strategisk beliggende fæstning med et enestående voldanlæg, og den er Danmarks første arkitekttegnede by med et skakbræt af snorlige gader.
 
I dag er Fredericia Kommune en del af Trekantområdet og ligger som et knudepunkt for transporten både til lands og til vands i Danmark. Kommunen har en skarp grøn profil og arbejder på at gøre elbiler til et reelt grønt alternativ til benzinbilerne. I kommunen har man megen viden om byplanlægning, byrumsdesign og viden om planlægning af infrastruktur.

etrans - Jette Kjær from Kolding School of Design on Vimeo.

Aktiviteter

I arbejdet med at udvikle en manual, der skal hjælpe kommuner og regioner med at implementere elbiler, gennemføres to workshops med kommunerne.

Aktiviteter
Som del af begejstringskampagnen i Fredericia kommune afviklede kommunen en event i forbindelse med byens Tall Ships-fest.
Aktiviteter

Fredericia Kommune – der er i etrans’ styregruppe og en meget vigtig partner – holdt i juni 2012 en stor konference om ”Elbilen i kommunerne, status, udfordringer og fremtid”.

Designprojekt
Aktiviteter

I Fredericia Kommune har etrans arbejdet med, hvordan vi kan indføre elbiler i kommunens bilflåde, uden at det møder en uovervindelig modstand.

Aktiviteter

I forbindelse med Fredericias Tall Ships fest deltager etrans for at skabe good will og oplyse om implementeringen af elbiler i kommunen.

Forskning

Første trin i at introducere elbiler i en kommunes elbilsflåde

Forskning

etrans gennemfører i februar-marts 2010 feltarbejde i Fredericia Kommune i forbindelse med planerne om at indføre elbiler i kommunen som arbejdsplads.Kommunen har lejet nogle elbiler og afprøver de