Have Kommunikation

HAVE KOMMUNIKATION blev grundlagt af Christian Have i 1983. De første år var der tale om en enmandsvirksomhed, der løste PR-, presse- og kommunikationsopgaver for en række københavnske teatre. Siden er det gået stærkt. HAVE KOMMUNIKATION er i dag Skandinaviens førende kommunikationsbureau indenfor kultur- og underholdningsbranchen og udfører kommunikationsopgaver af enhver art og størrelse for kulturlivets aktører.

I de seneste år har HAVE KOMMUNIKATION udvidet sit kompetenceområde kraftigt. I dag udføres rådgivnings- og kommunikationsopgaver for en række styrelser, kommuner, ministerier og private virksomheder. Men alle opgaver løses med afsæt i de unikke kommunikative evner, der er særegne for kunstens og kulturens verden: Fantasifuldhed, nytænkning og formidling på modtagerens præmisser.

-