Tre-For

Trekantområdets energiforsyning

TRE-FOR er et multienergiselskab, som omsætter for op mod 2 mia. kr. om året. TRE-FOR er én af Trekantområdets største arbejdspladser med ca. 530 medarbejdere.

TRE-FOR tilbyder energirådgivning, sælger el og naturgas, løser entrepriseopgaver inden for el, vvs, ventilation, fiberteknik, automatik, klimastyring og køleteknik over hele landet - og leverer el, fjernvarme, fibernet og rent drikkevand til Trekantområdet og Fyn.

TRE-FOR går foran i hensynet til miljø og ressourcer og er aktiv i udviklingen af fremtidens klimavenlige energiteknologier.

TRE-FORs formål er at drive virksomhed inden for el, vand, varme, energi og kommunikation samt øvrige aktiviteter, hvor virksomhedens kompetencer udnyttes for derigennem at skabe værdi for Trekantområdet. TRE-FOR har et stærkt kommercielt fokus og en forretningsstrategi om at skabe en sund indtjening i virksomheden, så virksomhedens aktiver øges. Herigennem skabes grundlaget for innovation og udvikling af nye produkter, som bidrager til at opfylde vores mål om at skabe værdi for kunderne, koncernen og Trekantområdet.

TRE-FORs fundament er værdier - positiv, ordentlig og nyskabende. Med dette som udgangspunkt definerer vi Samfundsansvar som ansvarlighed overfor en række forskellige interessenter; vores medarbejdere, vores kunder, det omgivende lokalsamfund og samfundet i øvrigt. Vi ønsker som multienergiselskab at udvise ansvarlighed overfor såvel miljøet som klimaet.
I vores arbejde med Samfundsansvar tager vi udgangspunkt i gældende arbejdstagerrettigheder, internationale principper for menneskerettigheder og almene principper om bæredygtighed.

Designprojekt
Leg dig til at styre dit elforbrug og spare
Designprojekt

Forsyningsselskabet Tre-For har sammen med de seks kommuner i Trekantområdet opstillet 30 ladestandere i hele området.