TRIN/Trekantområdets Innovationsforum

Foreningen Trekantområdet Danmark er dannet af de seks kommuner i området: Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle. Vore aktiviteter skal styrke samarbejdet mellem kommunerne om at gøre Trekantområdet til et godt sted at bo og drive virksomhed. Det gør vi gennem projekter, hvor kommunerne samarbejder med erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne om at gøre rammebetingelserne for virksomheder og befolkningen bedre. Projekterne er inden for erhverv, uddannelse, transport, planlægning, klima og kultur. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af de seks borgmestre.

Vision
Trekantområdet er både nationalt og international anset som et vækstområde, hvor rammebetingelser for erhverv og befolkning er helt unikke.

Mission
Trekantområdet skal bidrage til at gøre området kendt i Danmark og Europa, og gøre opmærksom på at det er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed  i de seks kommuner i Trekantområdet. Foreningen Trekantområdet skal derfor være katalysator for gennemførelse af konkrete projekter, der bedst løses i fællesskab og som bidrager til vækst, attraktivitet og en bæredygtig udvikling i området. Desuden skal foreningen sikre, at kommuner, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og andre aktører i Trekantområdet optræder samlet og stærkt overfor eksterne parter.  

Mål
Trekantområdet er et vækstområde, der er kendt for et stærkt samarbejde mellem de mange aktører i området. Foreningen Trekantområdet bidrager ved at tage lederskab gennem at:

  • Løbende sikre et solidt vidensgrundlag om områdets situation og placering i forhold til andre tilsvarende regioner. Der identificeres nøgleindikatorer for de væsentligste faktorer, der gør området til et attraktivt område at leve og drive erhverv.
  • Identificere og gennemføre projekter på et højt videns- og kvalitetsniveau, der opfylder  de behov, der løbende identificeres hos erhverv, myndigheder og uddannelsesinstitutioner i området. Projekterne skal inddrage international forskning og bringe de nyeste erfaringer til Trekantområdet. Projekterne skal gennemføres i tæt samarbejde med aktører både i og udenfor området.
  • Være proaktiv når eksterne myndigheder eller virksomheder åbner muligheder for at tiltrække attraktive institutioner og investeringer til området. Trekantområdet skal arbejde på at skabe enighed om et fælles grundlag hos alle aktører i Trekantområdet, så man kan stå enig og stærk udadtil.
  • Markedsføre de succeser, der opnås både i egne og andre aktørers projekter og initiativer, så det bliver kendt både på nationalt og internationalt niveau, at Trekantområdet er et attraktivt område. Markedsføring er vigtig både internt i Trekantområdet og eksternt i forhold til nationale og internationale aktører.

Målgruppe
Trekantområdet arbejder med alle, der tænker Trekantområdet som deres naturlige basisenhed. Det kan være virksomheder, organisationer, kommunalpolitikere og enkeltpersoner, der har fokus -ikke bare på sin egen organisation, men som ser perspektivet i, at tænke denne ind i en større regional sammenhæng. Målgruppen er således afgrænset til Trekanttænkere.

 

Aktiviteter

Udstillingen viste løsninger, der kommer til at præge vores transport i de kommende år, fra opladningsstationer til elbiler og billyde over nye interiører til delebilskoncepter, digitale apps og an

Designprojekt
Aktiviteter

Konkurrence udskrevet af etrans for at afsøge det digitale mulighedsland mellem smart phones og elbiler.

Designprojekt

Forsyningsselskabet Tre-For har sammen med de seks kommuner i Trekantområdet opstillet 30 ladestandere i hele området.

Aktiviteter

34 erhvervsfolk samlet for at afsøge nye forretningsmulighder i relation til elbilen