Passing Through

Passing Through

En video der visualiserer elektricitetens bevægelse gennem vores liv og naturens landskab med baggrund i en tale, som fysikeren Nikola Tesla holdt i 1893.

Filmen er skabt som en del af iPower projektet. Målet er at skabe bevidsthed omkring vores opfattelse af elektricitet og vedvarende energikilder vha. kunstneriske midler.

 

Projekttype: 
Fokusområde: 
Designdisciplin: 
Partnere: