Dansk Elbil Alliance

Dansk Elbil Alliance er et selvstændigt branchefællesskab under Dansk Energi, som har til formål:
At være en betydningsfuld aktør i arbejdet for at gøre Danmark til foregangsland for eldrevne køretøjer herunder plugin-hybrid køretøjer og opnå synergier på tværs af danske energiselskaber og elbilindustrien, med henblik på i fællesskab at sikre en massiv udbredelse af eldrevne køretøjer herunder plugin-hybrid køretøjer i Danmark,
At varetage medlemmernes interesser i forholdet til myndigheder, politikere og organisationer både nationalt og internationalt, så de enkelte medlemmer opnår resultater, idet en samlet branche har større gennemslagskraft samlet end individuelt,
At være aktivt tilstede i medierne og reagere effektivt på relevante debatter,
At fremme netværk blandt medlemmerne og understøtte kontaktskabelse til nye aktører,
At fungere som sagkyndig ved myndighedernes høringer vedr. udkast til love og bekendtgørelse, EU direktiver, mv.,
At være i løbende dialog med medlemmerne,
At afholde workshops om aktuelle emner indenfor udviklingen af markedet for eldrevne køretøjer herunder plugin-hybrid køretøjer.

-