iPower

iPower, som står for Strategisk Platform for Innovation og Forskning i Intelligent El, er en samarbejdsplatform, der skal bidrage til at udvikle et intelligent og fleksibelt energisystem. Til formålet har iPower modtaget 60 mio. kr. i støtte fra SPIR, Strategic Platform for Innovation and Research, som Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation står bag.
iPowers overordnede opgave er at bidrage til udviklingen af et intelligent og fleksibelt energisystem, der kan håndtere den fleksible elproduktion fra vedvarende energikilder. Ligeledes er det iPowers opgave at udvikle intelligente styringer af decentrale elforbrugs- og produktionsenheder, værkstøjer til styring af de millioner af fleksible elapparater, som i fremtiden vil findes hos forbrugerne. Således skal hver enkelt husstand automatisk kunne kobles på den billigst tilgængelige strøm, uanset om den kommer fra vindmøller eller fra de traditionelle fossile energikilder.
Risø Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi ved DTU er koordinator og den overordnede ansvarlige for at iPower-platformen, som er inddelt i otte parallelle delprojekter. Projektets i alt 31 samarbejdspartnerne omfatter en lang række virksomheder og forskningsinstitutioner, heriblandt 10 universiteter og 16 virksomheder. Blandt dem er giganter som DONG Energy, Danfoss, Grundfos, Vestas, Aalborg Universitet, Designskolen Kolding samt en række institutter på DTU, Risø DTU og Teknologisk Institut.

Designprojekt

En video der visualiserer elektricitetens bevægelse gennem vores liv og naturens landskab med baggrund i en tale, som fysikeren Nikola Tesla holdt i 1893.

Designprojekt

e-watch giver mulighed for at lægge sit elforbrug på hensigtsmæssige tidspunkter med høj produktion af vindmøllestrøm eller et generelt lavt elforbrug i netværket.