SPIR

Strategic Platforms for Innovation and Research

SPIR er et initiativ, der skal gøre det mere attraktivt for erhvervslivet at deltage i forsknings- og udviklingsaktiviteter sammen med universiteter, GTS-institutter og andre virksomheder og innovationsaktører.

Intentionen med SPIR er at skabe grundlaget for en samarbejdsmodel, hvor erhvervslivet og virksomhederne deltager i både planlægning og udførelse af centrenes aktiviteter sammen med universiteter mv. Derudover er det intentionen, at der skabes stærke internationale forsknings- og innovationsmiljøer i Danmark, som også kan være med til at tiltrække højtuddannede til landet.

Det er ambitionen at hver platform kan få et betydeligt volumen, hvor DSF og RTI bidrager med ca. 80 mio. og parterne selv bidrager med en egenfinansiering.

 

Designprojekt

e-watch giver mulighed for at lægge sit elforbrug på hensigtsmæssige tidspunkter med høj produktion af vindmøllestrøm eller et generelt lavt elforbrug i netværket.