Transportoptimeringsprojekt i Fredericia Kommune

Transportoptimeringsprojekt i Fredericia Kommune

Første trin i at introducere elbiler i en kommunes elbilsflåde

På baggrund af resultater fra to workshops med kommuner fra Elbilnetværket fortsatte arbejdet ind i et transportoptimeringsprojekt i Fredericia Kommune.

Der var fokus på at minimere kommunernes største barriere  for at introducere elbiler i sin bilflåde – økonomien. I tider, hvor der i kommunerne dagligt fokuseres på at finde effektiviseringsløsninger, er det ikke let at skabe det økonomiske grundlag for at indkøbe elbiler, da de stadig er markant dyrere i indkøb end almindelige benzin- og dieselbiler. Samtidig er der reelt ingen erfaringer med, hvad omkostningerne på elbilerne er over en længere tidsperiode, når driftsomkostninger m.m. regnes med.

I etrans-projektet blev det derfor besluttet, at vejen til at gøre elbiler interessante for Fredericia Kommune var at undersøge, hvor mange elbiler det kunne lade sig gøre at introducere omkostningsneutralt i kommunens vognpark over en 5-årig periode. Midlet var at lave en tilbundsgående kortlægning af, hvordan kommunens vognpark er sammensat og bliver udnyttet, og derigennem finde mulige besparelser.

Projektet blev sat gang i efteråret 2010 og gik i daglig tale under navnet ”transportoptimerings-projektet”.

Konklusionen blev, at Fredericia Kommune ved at gennemføre alle tiltag potentielt kan spare op imod 25% af de nuværende omkostninger. Det svarer til, at kommunen alt andet lige ville kunne indfase 10% elbiler i vognparken uden at tilføre ekstra midler til området.

Analysen viste også, at kommunen potentielt ville kunne reducere sin CO2-udledning på den interne transport med 20%. Grundlaget for dette ville være en introduktion af elbiler i kombination med udskiftning af ældre biler til nyere og mere miljørigtige biler samt 'Kør Grønt'-kurser for kommunens medarbejdere.

Optimeringsmuligheder

Projektet har vist, at der ligger et godt økonomisk potentiale i at se på:

• Justering af vognpark

• Værksted

• Brændstof

• Forsikring

• Autohjælp

• Regelsæt for kørsel i egen bil

• Flådestyring

Se mere i etrans-rapport 4 ”Syv trin. Kom godt i gang med elbiler – med erfaringer fra Fredericia Kommune” nedenfor  (pdf).

 

 

 

Projekttype: 
Fokusområde: 
Medarbejdere: