Zapbiler - et delebilskoncept

Zapbiler - et delebilskoncept

Peugeot Aunsbjerg og etrans har haft et tæt samarbejde. Med udgangspunkt i en række innovationsworkshops, hvor forskellige modeller for delebilsordninger er blevet modnet, er resultatet et delebilskoncept Zap-bil, hvor både private, små og større virksomheder kan gøre brug af delebiler. Zapbils tilbud er miljøvenlig bilkørsel og nem adgang til bil, når man har brug for det. Kernen er det elektroniske bookingssystem, hvor man booker en bil i det tidsrum, man skal bruge den. Man kan derfor “nøjes” med at bruge bil, når det er påkrævet – fremfor at skulle eje sin egen bil. Dette giver færre biler på vejene og derved også mindre trængsel.

Zapbilerne hører desuden til blandt markedets mest miljøvenlige, og en Zapbil-ordning kan hjælpe virksomheder til at nedsætte deres CO2-udledning fra transport med op til 30%.

Delebilisme er et ideelt sted at introducere elbilen. Den store økonomiske usikkerhed minimeres, og adgangen til at afprøve elbilen bliver muliggjort.

Innovationsprocessen tog udgangspunkt i indsigter fra det antropologiske brugerstudie, som blev bearbejdet og analyseret i tæt samarbejde med ledergruppen i virksomheden. Vi sammenstillede de reelle udfordringer, virksomheden stod overfor med de barrierer og fordomme, brugerne har i forhold til elbiler – men vi lod os også inspirere af deres forhold til bæredygtighed og transport i det hele taget. Herved fik Aunsbjerg en meget dybere forståelse for deres kunder og også en mere præcis forståelse for, hvad der skal til internt i virksomheden for at udvikle et koncept, der giver kontakt til både nuværeden og fremtidige kunder i en tid, hvor der ikke sælges så mange biler. Samtidig giver et delebilskoncept mulighed for at gode medarbejdere kan fastholdes trods den nedgang i reparationer, man kommer til at se på de fleste værksteder – ganske enkelt fordi elbiler er mindre komplicerede og derfor går mindre i stykker end konventionelle biler.

Processen har været iterativ, og etrans har løbende lavet idégenererende workshops, som kunne tune forretningsudviklingen. Idéerne er løbende er blevet tilpasset den virkelighed, de skulle møde, både hvad angår modning i forhold til at generere økonomisk overskud og passe ind i virkshomhedens dagligdag; men også i forhold til den måde brugerne møder konceptet på.

Udviklingen er foregået fra efteråret 2009 til vinteren 2011. 

Læs mere om processen og projektet nedenfor ( pdf ).

 

Projekttype: 
Fokusområde: 
Designdisciplin: 
Partnere: